קרטון ארכיב מצוין בגודל 270X320X390 כולל מכסה!
הקרטון מותאם בדיוק מירבי לקלסרים ותיקיות.
קרטון הארכיון הגדול והטוב ביותר שקיים בענף.